Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #13

Bewerking door Eyez 4 Dizney

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Carefully remove the logic board from the iPhone, minding any cables that may get caught.
[* icon_caution] Note that there is a rubber guard on the edge of the logic board where the Digitizer and LCD ribbon cables bend over the logic board. Make certain it is there before replacing the logic board during reassembly.
[* red] The rubber guard goes above the Digitizer and LCD Ribbon Cables as pictured in the second picture in Red.

Afbeelding 2

Geen vorige afbeelding

Toegevoegd