Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #10

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herered] Remove the small circular white sticker covering the screw near the battery pull tab.
[* orange] Remove the 2.4 mm Phillips screw that was hidden underneath the sticker
.
[* black] Insert wisdom herered] Remove the small circular white sticker covering the screw near the battery pull tab.
[* orange] Remove the 2.4 mm Phillips screw that was hidden underneath the sticker
.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie

Afbeelding 2

Oude versie

Nieuwe versie