Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #2

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove the following two screws:
[* red] One 1.2 mm Phillips
[* orange] One 1.6 mm Phillips
[* black] Remove the thin steel dock connector cable cover from the iPhone.
[* icon_caution] Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the dock connector cable cover with a de-greaser such as windex. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues.