Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the tip of a spudger to pry the three antenna connectors up off the AirPort/Bluetooth board.
[* black] Insert wisdom hereUse the tip of a spudger to pry the three antenna connectors up off the AirPort/Bluetooth board.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie