Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #1

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to carefully pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable up off its socket on the logic board.
[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to carefully pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable up off its socket on the logic board.