Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to carefully pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable up off its socket on the logic board.
[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to carefully pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable up off its socket on the logic board.