Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #3

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse your spudger to pry the left side of the front display bezel away from the display assembly.
[* black] Carefully pry up the area behind the left clutch hinge
.
[* black] Insert wisdom hereUse your spudger to pry the left side of the front display bezel away from the display assembly.
[* black] Carefully pry up the area behind the left clutch hinge
.