Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door David Hodson

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse a spudger to lift the black plastic piece at the top of the phone next to the camera.
[* black] Insert wisdom hereUse a spudger to lift the black plastic piece at the top of the phone next to the camera.