Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Jeff Suovanen

Bewerking goedgekeurd door Jeff Suovanen

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herePull the plastic nub to release the vacuum seal on the suction cup.
[* black] Remove the suction cup from the display assembly
.
[* black] Insert wisdom herePull the plastic nub to release the vacuum seal on the suction cup.
[* black] Remove the suction cup from the display assembly
.

Afbeelding 2

Geen vorige afbeelding

Toegevoegd