Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #6

Bewerken voor iRobot

Bewerking goedgekeurd door Jasper Fleischhauer

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* icon_caution] Deze stap kan het oneigenlijk gebruik van een boemerang met zich mee brengen, dit werd uitgevoerd door professionals of onder toezicht van professionals. Bijgevolg staat iFixit erop dat niemand een poging onderneemt om gelijk welke boemerang-gerelateerde reparaties die uitgevoerd werden tijdens deze demontage na te doen.
[* black] Dit is hoe je een boemerang gebruikt, toch? We spraken met een aantal Australiërs, en zij kwamen allen tot dezelfde conclusie. [http://media1.giphy.com/media/9ttUnESoenV6/giphy.gif|Dit] is hoe je een boemerang gebruikt.