Skip to main content

Wijzigingen aan deze stap

Bewerking door Shantel

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stapregels

[* black] Once fan compartment is separated from the laptop flip it over so you are facing the back.
[* black] Remove the 3 screws attached to the large fan.

Afbeelding 1

Geen vorige afbeelding

Toegevoegd