Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #4

Bewerking door Chris Wren

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

+[* black] Remove function buttons with the spudger.
[* red] Remove the last screw holding the tripod mount to the case. The LCD ribbon threads under the mount, so upon reinstallation, the ribbon will need to be threaded through before the mount is reattached

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie

Afbeelding 2

Geen vorige afbeelding

Toegevoegd