Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #16

Bewerking door Walter Galan

Bewerking goedgekeurd door Walter Galan

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Use the pointsharp tip of a spudger to lift the front panel assembly cable connector straight up fromoff its socketsocket on the motherboard.
[* black] RemoveSafely remove the front panel assembly from the phone bodyphone.
[* black] Use the pointsharp tip of a spudger to lift the front panel assembly cable connector straight up fromoff its socketsocket on the motherboard.
[* black] RemoveSafely remove the front panel assembly from the phone bodyphone.