Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #14

Bewerking door Thomas Keulemans

Bewerking goedgekeurd door Thomas Keulemans

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

+[* icon_note] Als het voorste paneel niet gemakkelijk los komt, kan het zijn dat je de lijm op de kabel van de zachte knop los moet maken.
+[* icon_caution] Deze kabels zijn dun en makkelijk te beschadigen, dus zorg dat je 'm enkel van de schermmodule scheidt en daarbij niet scheurt.
+[* black] Steek een openingsplectrum onder de iconen van de zachte knop onder het scherm en wrik de kabels van de knop los van het voorste paneel.