Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #2

Bewerking door Scott Garrett

Bewerking goedgekeurd door Evan Noronha

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* red] Remove the two screws on the upper outer edges of the keyboard with a #1 Phillips head screwdriver.
[* black] Using the flat edge tool, gently pryGently pry the keyboard from the laptop on the upper outer edgesedges using the flat edge tool.
[* black] Using the flat edge tool, gently pryGently pry the keyboard from the laptop on the upper outer edgesedges using the flat edge tool.
[* black] Slowly lift the keyboard away from the laptop until you are able to remove the ribbon that connects the keyboard to the laptop.
[* icon_caution] '''CAUTION!!''' Make sure you remove the keyboard slowly to avoid damaging the ribbon cable.