Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #2

Bewerking door Ryan Francis

Bewerking goedgekeurd door Ryan Francis

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove the 2-screws on the upper outer edges of the keyboard with a #1 Phillips head screwdriver.
[* black] Using a flat edge tool, begin to pry the keyboard from the laptop on the upper outer edges then slowly lift the keyboard away from the laptop until you are able to remove the ribbon that connects the keyboard to the laptop.
[* black] '''CAUTION!!''' Make sure you remove the keyboard slowly to avoid damaging the ribbon cable