Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #13

Bewerking door Jeff Suovanen

Bewerking goedgekeurd door Jeff Suovanen

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[title] Testing Resistance
[* black] To begin, make sure no current is running through the circuit or component you want to test. Switch it off, unplug it from the wall, and remove any batteries.
[* icon_note] Remember that you'll be testing the resistance of the entire circuit. If you want to test an individual component such as a resistor, test it by itself—not with it soldered in place!
[* black] Plug the black probe into the '''COM''' port on your multimeter.
[* blackred] Plug the red probe into the '''VΩmA''' port.
[* blackred] Plug the red probe into the '''VΩmA''' port.