Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Ban Vin

Bewerking geweigerd door Jeff Suovanen

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove any tape obscuring the LCD screws.
[* yellow] LCDネジを隠しているテープをすべて取り外します。