Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #24

Bewerking door Alexander

Bewerking goedgekeurd door Alexander

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[title] Show off your sexy new blinky badge: a true fashion statement!
[* black] [Insert photos of lots of people modeling learn to solder badge]