Skip to main content

Wijzigingen aan deze stap

Bewerking door Sydney Paul

Bewerking goedgekeurd door Sydney Paul

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stapregels

[* blackred] Locate SIM card
[* blackred] Locate SIM card
[* black] Slide SIM card down and gently pull out of the card slot