Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerking door Ian Levine

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove all six screws located on the back of the device.
[* black] The screws circled in red require a philips screwdriver. The screw in the yellow circle requires a torx screwdriver. Removing the torx screw requires a bit more turning and patience than the other screws.

Afbeelding 1

Geen vorige afbeelding

Toegevoegd