Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Matt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* icon_reminder] Turn off the device and take the batteries out.
[* black] Remove metal sticker under the LCD screen with a spudger.
[* black] Requires aicon_note] May require strong force if you have tiny handsforce.
[* black] Requires aicon_note] May require strong force if you have tiny handsforce.

Afbeelding 2

Oude versie

Nieuwe versie