Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Diego Carteno

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herered] Remove 12 screws from back cover.
[* black] Insert wisdom herered] Remove 12 screws from back cover.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie