Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Eric Dybsetter

Bewerking goedgekeurd door Eric Dybsetter

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] First locateTurn the 10,device around until you are looking at the line out port.
[* red] Remove 10
12 mm screws that will be removed on the back platescrews.
[* black] First locateTurn the 10,device around until you are looking at the line out port.
[* red] Remove 10
12 mm screws that will be removed on the back platescrews.

Afbeelding 2

Geen vorige afbeelding

Toegevoegd