Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #5

Bewerking door Nicolas Siemsen

Bewerking goedgekeurd door Nicolas Siemsen

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Fill the new filter with fuel. Diesel, or anything else that will burn safely in a diesel engine, such as virgin motor oil, virgin vegetable oil, clean automatic transmission fluid, or some diesel purge.
[* black] Doing this will reduce the amount of fuel system priming that is necessary.

Afbeelding 1

Geen vorige afbeelding

Toegevoegd