Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #10

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] A simple liftLift the Wi-Fi board from its edge nearest the center of the Wi-Fi boardDSi, and it comes right off the PCB boardmain PCB.
[* black] Flip it over and use a spudger to pop off its connector as well as the antenna connector with a spudgerattached to the main PCB.
[* black] A simple liftLift the Wi-Fi board from its edge nearest the center of the Wi-Fi boardDSi, and it comes right off the PCB boardmain PCB.
[* black] Flip it over and use a spudger to pop off its connector as well as the antenna connector with a spudgerattached to the main PCB.

Afbeelding 2

Oude versie

Nieuwe versie