Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerking door Anish Sambamurthy

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] With the screws removed, the bottom casing can now be peeled off. As with the upper casing, take care not to damage the microphone wires while removing the casing.

Afbeelding 1

Geen vorige afbeelding

Toegevoegd