Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Haoyan Huang

Bewerking goedgekeurd door Miroslav Djuric

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove 4 Phillips screws located on the back side of the holding plate.
[* black] After the screws are removed, remove the case of the development programmer.
[* black] Carefully take out the circuit board with component side facing up. Put the case aside.