Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #5

Bewerking door Brittany McCrigler

Bewerking goedgekeurd door Brittany McCrigler

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herePull the short end of the thread through the material, so that dangles free on the other side of the material.
[* black] Insert wisdom herePull the short end of the thread through the material, so that dangles free on the other side of the material.