Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Richard Suovanen

Bewerking goedgekeurd door Richard Suovanen

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Set your iron to the appropriate setting—in our case, nylon—and [guide|10273|ironguide|19461|iron your patch fabric] to smooth out any wrinkles.
[* black] Set your iron to the appropriate setting—in our case, nylon—and [guide|10273|ironguide|19461|iron your patch fabric] to smooth out any wrinkles.
[* black] Position the template on the patch fabric, leaving about ¼ or ½ inch of extra fabric around the edges.
[* black] Cut out the patch, leaving 1/4 or 1/2 inch of extra fabric around each side of the template.