Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerken voor Christopher Neal

Bewerking goedgekeurd door Christopher Neal

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove the colored grill by sliding it off in the direction of the removed top casingend piece.
[* black] Remove the colored grill by sliding it off in the direction of the removed top casingend piece.
[* black] Pry off the back battery panel carefully to avoid tearing any wires with the plastic opening tool.