Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #2

Bewerken voor Christopher Neal

Bewerking goedgekeurd door Christopher Neal

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Locate the speaker needing replacing.
[* blackred] Remove the one 1/8" screw holding the speaker in place with a PH0 size philips head screw driver.
[* blackred] Remove the one 1/8" screw holding the speaker in place with a PH0 size philips head screw driver.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie