Skip to main content

Wijzigingen aan deze stap

Bewerking door Clement Poisson

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stapregels

[* black] Using the flat end of the spudger, lift the metal case off of the camera.