Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to unclip the CPU fan thermal sensor retainer.
[* black] Remove the CPU fan thermal sensor from the CPU fan
.
[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to unclip the CPU fan thermal sensor retainer.
[* black] Remove the CPU fan thermal sensor from the CPU fan
.