Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #4

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereDe-route the left speaker cable from the clips securing it to the outer case.
[* black] Insert wisdom hereDe-route the left speaker cable from the clips securing it to the outer case.