Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herePull the left and right speaker connectors toward the right side of the iMac to disconnect them from the logic board.
[* black] Insert wisdom herePull the left and right speaker connectors toward the right side of the iMac to disconnect them from the logic board.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie