Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Andrew Bothwell

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* orange] To disconnect the logic board from the main body, unplug the gold ribbon from its outlet.
[*
black] The logic board is fit to the casing through the headphone jack that slides into place. Simply take out logic board and remove carefully from case.
[* orange] To disconnect the logic board from the main body, unplug the gold ribbon from its outlet.
[*
black] The logic board is fit to the casing through the headphone jack that slides into place. Simply take out logic board and remove carefully from case.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie

Afbeelding 2

Oude versie

Nieuwe versie

Afbeelding 3

Oude versie

Nieuwe versie