Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Dick Funnell

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove the following 11 screws from the bottom of the computer:
- [* red] Three 3 mm Phillips around the battery compartment.
+ [* red] Three 3 mm Phillips around the battery compartment. (only the 2 on the left on my late 2004 model!)
[* orange] Three 4.5 mm Phillips along the optical drive bezel. (a magnetic screwdriver may help to lift these screws out)
- [* yellow] One 11 mm Phillips in the lower right corner.
+ [* yellow] (none on late 2004 model!)
[* green] Four 14.5 mm Phillips.