Skip to main content

Wijzigingen aan stap #10

Bewerking door Jeff Suovanen

Bewerking goedgekeurd door Jeff Suovanen

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stapregels

[* black] Attach and tighten the elevator clamp to the riser main as close to the bottom as possibleIsa nekusunga chinosunga chekusimudzisa kumubato unosimudza pombi kusvika pasi pasi.
[* black] Attach and tighten the elevator clamp to the riser main as close to the bottom as possibleIsa nekusunga chinosunga chekusimudzisa kumubato unosimudza pombi kusvika pasi pasi.