Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #2

Bewerking door Walter Galan

Bewerking goedgekeurd door Walter Galan

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUsing the flat end of a spudger, pry the front-facing camera off of its socket on the headphone jack assembly.
[* black] Insert wisdom hereUsing the flat end of a spudger, pry the front-facing camera off of its socket on the headphone jack assembly.