Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to pry both AirPort antenna cable connectors up off the AirPort card.
[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to pry both AirPort antenna cable connectors up off the AirPort card.