Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereIf your microphone is still inserted into its void in the left speaker housing, use the tip of a spudger to lift it out.
[* black] Insert wisdom hereIf your microphone is still inserted into its void in the left speaker housing, use the tip of a spudger to lift it out.