Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #15

Bewerking door Zachery Friedman

Bewerking goedgekeurd door Adam O'Camb

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[title] Remove the cover.
-[* black] Use a small flat screwdriver to lever the cover.
+[* black] Use a small flat screwdriver to carefully pry the cover from the chassis.
[* black] Next, use your finger as a lever to extract it. It has tabs to release.
-[* icon_note] In the next step I show you tab locations.
+[* icon_note] In the next step, I'll show you tab locations.