Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #10

Bewerking door Zachery Friedman

Bewerking goedgekeurd door Adam O'Camb

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[title] Remove chassis and keyboard screws
[* yellow] Chassis screws are marked with yellow circles.
-[* red] Keyboard screws are marked with red circle.
+[* red] Keyboard screws are marked with red circles.