Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #5

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to pry the rear bezel away from the right edge of the display.
[* black] If necessary, pry along the bottom edge of the rear bezel to separate it from the display assembly
.
[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to pry the rear bezel away from the right edge of the display.
[* black] If necessary, pry along the bottom edge of the rear bezel to separate it from the display assembly
.