Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* red] Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive.
[*
black] Insert wisdom hereRemove the upper bracket from the hard drive.
[* red] Remove the two T8 Torx pins from the other side of the hard drive
.
[* red] Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive.
[*
black] Insert wisdom hereRemove the upper bracket from the hard drive.
[* red] Remove the two T8 Torx pins from the other side of the hard drive
.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie

Afbeelding 2

Oude versie

Nieuwe versie