Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #3

Bewerken voor Ashley Ryan

Bewerking goedgekeurd door David Hodson

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove the five-point Torx securityPentalobe screw hidden underneath.
[* black] Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove the five-point Torx securityPentalobe screw hidden underneath.