Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Walter Galan

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereDe-route the display data cable from within the left clutch cover clip.
[* black] Insert wisdom hereDe-route the display data cable from within the left clutch cover clip.