Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #6

Bewerking door Carsten Frauenheim

Bewerking goedgekeurd door Carsten Frauenheim

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

+[title] Remove power cord
[* black] Use an adjustable crescent wrench to loosen the hex nut closest to the wall plug side of the power cord.