Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #4

Bewerking door Carsten Frauenheim

Bewerking goedgekeurd door Carsten Frauenheim

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove the black wire from the switch assembly.
-[* icon_note] Use needle-nose pliers if you can't reach this plug with your fingers.
+ [* icon_note] Use needle-nose pliers if you can't reach this plug with your fingers.