Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #3

Bewerking door Ian Washburne

Bewerking goedgekeurd door Ian Washburne

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* blackicon_caution] Warning: When removing the keyboard, be wary of the ribbon connecting the keyboard to the computer.
[* blackicon_caution] Warning: When removing the keyboard, be wary of the ribbon connecting the keyboard to the computer.
[* black] With the screws removed, simply lift the keyboard from the bottom to remove.